Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

mjpatek
7065 c644
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
mjpatek
Sponsored post
feedback2020-admin
mjpatek
mjpatek
Reposted frominde inde viadarthsadic darthsadic
mjpatek
6484 41a7 500
Reposted fromapprehension apprehension viadarthsadic darthsadic
mjpatek
5133 4fa9 500

artmishap:

*Sailor Moon theme intensifies*

Another print done for FanX. Whoop whoop!

Reposted fromfrancisca francisca viadarthsadic darthsadic
mjpatek
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viadarthsadic darthsadic

July 07 2015

mjpatek
Reposted fromelegy elegy
mjpatek
5939 d35d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viazorax zorax
mjpatek
0148 2366 500
Reposted fromerq erq viazorax zorax
mjpatek
6042 bb6f 500
Reposted fromepi epi viazorax zorax

July 06 2015

mjpatek
9280 3df7 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasoadysta soadysta
mjpatek
4374 8bef 500
Reposted fromphilinmotion philinmotion viasoadysta soadysta
mjpatek
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viasoadysta soadysta
mjpatek
0882 a4fe 500
Reposted fromkarli2 karli2 viazorax zorax
mjpatek
Reposted frombvd bvd viazorax zorax
mjpatek
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viazorax zorax
mjpatek
tymczasem gdzieś na świecie...
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viazorax zorax
mjpatek
6015 9600 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viazorax zorax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...